๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


23 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
รับมอบถังน้ำดื่ม จากคุณปัญญา ศรีสุข คณะกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่าโรงเรียนเอกชัย
รุ่นที่ 15

19 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน
ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

14 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "Students English Camp
ประจำปีการศึกษา 2562"ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย เป็นประธานในการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหราชบรมนาถ

9 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
ร่วมจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

6 ธันวาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย มอบรางวัลให้กับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนเอกชัย ที่เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพในงาน
Sakhon Streel Food & Arts Market


4 ธ.ค. 62 ท่านผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเอกชัย
ชัยจัดพิธีถวายราชสดุดีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช


6 ธันวาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย มอบรางวัลให้กับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนเอกชัย ที่เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพในงาน
Sakhon Streel Food & Arts Market

29 พฤศจิกายน 2562 การสอบธรรมศึกษา โดยพระคุณเจ้ามหายวง และคณะสงฆ์
จากวัดป้อมวิเชียรโชติการาม