ป้ายนิเทศ
 
 
   
   
              พืชผักสวนครัว
 
   
             ห้องสมุด
 
   
            มุมอ่านหนังสือ
            
 
            สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน
 
   
   
          
                                                                              


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ekachai.ac.th
EkachaiSchool Samutsakhon Tel:034-411789