บทความจากท่านผู้อำนวยการ
ประวัติของ ดร.สมชัย ชวลิตธาดา   
พหุปัญญา (Multiple   Intelligences) 
บันทึกการเดินทาง : ตารมรอยพระศาสดา
เทคนิคการสอนแบบติวเตอร์
หลักสูตรแกนกลาง 2551
จากใจถึงผู้อำนวยการครูดีที่หนึ่ง
ผู้ตาม:ศักยภาพที่ต้องพัฒนา
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
กาพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ใหม่ในโรงเรียน    
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน    
วิสัยทัศน์    
 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สนามเด็กเล่น (play Ground) 
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเอกชัย
ทำเนียบรุ่นปี 50  
ส่วนบริหาร
คณะผู้บริหาร
คณะครูโรงเรียนเอกชัย    
คณะกรรมการสถานศึกษา 
เว็บบอดร์ร่วมแสดงความคิดเห็น
ผู้มีอุปการคุณ

                    >>> ดูรูปภาพทั้งหมด
หน่วยงานราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวง ICT
สสวท.
สพป.สมุทรสาคร
คุรุสภา
รวมเว็บไซด์ของไทยไท
พระมหากษัตริย์ไทย
ท่องเที่ยวไทย
บ้านทรงไทย
ขนมไทย
ประเพณีไทย
สมุนไพรไทย
นิทานไทย
ประวัติศาสตร์ไทย
ดนตรีไทย
คำขวัญประจำจังหวัดทั่วไทย
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร
เทพนรรัตน์
เฉลิมพระเกียรติ
สมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสาครบูรณะ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
หลักสองส่งเสริมวิทยา
วัดหลักสี่ราษฎร์อุปถัมภ์
พันท้ายนรสิงห์
วัดราษฎร์ศรัทธากระยาราม
มหาชัยคริสเตียน
วัดหลักสองราษฎร์บำรุง
บ้านวังจระเข้
ฐานเทคโนโลยี
วัดยกกระบัตร
วัดยกกระบัตร
วัดคลองตันราษฎร์บำรุง
วัดคลองครุ (โรงเรียนในฝัน)
วัดบางหญ้าแพรก
บ้านท้องคุ้ง
วัดเจ็ดริ้ว
วัดนางสาว
วัดอ่างทอง
สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
บ้านปล่องเหลี่ยม
วัดใหญ่บ้านบ่อ
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
อนุบาลสมุทรสาคร
บ้านบางปิ้ง
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
เจริญศิลป์ศึกษา
สมฤดีสมุทรสาคร
อนุบาลช้างน้อย
ทานตะวันไตรภาษา
วัดเจริญสุขาราม
วัดใหญ่จอมปราสาท
สมุทรมณีรัตน์
ส่งอีการ์ดให้เพื่อน
เกมส์ออนไลน์
เกมส์ฝึกทักษะ
ล่องเรือหรรษา
ฝึกบวกเลข
ต่อภาพ (1)
ต่อภาพ (2)
นักประดิษฐ์
ปริศนาคำศัพท์
เกมส์ฝึกความจำ
เกมส์เรียงตัวเลข
ระบายสี
ค้นหาคำศัพท์
คิดเลขเร็ว
เกมส์ O-X
หมาป่ากินแกะ

 

ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
ดูทีวีออนไลน์
ฟังเพลงออนไลน์
เรียนรู้ผ่าน True ปลูกปัญญ
 
 
VDO กิจกรรมโรงเรียนเอกชัย
 
 
คนเก่งของโรงเรียนเอกชัย

ยินดีและชื่นชมนักเรียนโรงเรียนเอกชัย
การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ Thailand World Robote Games
ยินดีและชื่นชมลูกเอกชัย และคณะครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์กับผลการสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรกปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เด็กชายปฐมพร บุญช่วย
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ระดับประถมศึกษา กลุ่มคู่ขนาน C

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์
Thailand Robofest Junior 2015

ภาพกิจกรรมชาวเอกชัย
 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนต้นแบบระดับทอง
22 กุมภาพันธ์ 2561

20 มีนาคม 2560
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรม "lสรรค์สร้างงานสาน ด้วยถ้วยกระดาษ"
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7 มีนาคม 2560
ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
มอบเกรียติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในรายการต่างๆ
20 มกราคม 2560
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)
25 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ของสายชั้นปฐมวัย

5 มีนาคม 2560
นิทรรศการผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study : IS)  โครงการค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
18 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายส่งเสริมรักการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4 มีนาคม 2560
ค่ายส่งเสริมรักการอ่านผ่านกลุ่มสาระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
 

ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบคะแนน O - NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน รวมทั้งนักเรียนที่สอบ NT ได้คะแนนสูงสุด และนักกีฬาฟุตซอลที่ไปแข่งขันรายการต่าง ๆ 22 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
เกรียติบัตรครูและนักเรียน
คลังรูปภาพของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (2)
คลังรูปภาพของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
School Information
ภาพพิธีรวมพลังแห่งความจงรักภักดีของคณะผู้บริหารครูและนักเรียน
ภาพพิธีถวายความอาลัยของคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชัย
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

   ดูกิจกรรมอื่น

                            

6-7 มีนาคม 2561
โรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส
5 - 6 มีนาคม 2561
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (OBECQA )
ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัย กัมพลานนท์อนุสรณ์c]tFi'giupoพะตงประธานคีรีวัฒน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2 มีนาคม 2561
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
(OBECQA )โรงเรียนสตูลวิทยาลัย และโรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล
28 กุมภาพันธ์ 2561
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561 
23-24 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี
จ.สมุทรสงคราม

31 มีนาคม 2560
ให้สัมภาษณ์กับมหาชัยเคเบิล TV.กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชัย
ดูภาพทั้งหมด
31 มีนาคม 2560
มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่ได้คะแนนสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน และนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559
ดูภาพทั้งหมด
30 มีนาคม 2560
จัดงาน Thank you Party ให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชัย
เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการปฏิบัติงานตลอด
ปีการศึกษา 2559
ดูภาพทั้งหมด
30 มีนาคม 2560
ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงเรียนเอกชัยที่ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย
ดูภาพทั้งหมด
29 มีนาคม 2560
ภารกิจ สพฐ.คณะกรรมการตรวจเยี่ยม (Site Visit)รอบ 2
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล OBECQA
เพื่อสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนมาตรฐานสากล
ดูภาพทั้งหมด
28 มีนาคม 2560
ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ผลการสอบ(level)
การเปรียบเทียบ(compare) และแนวโน้ม(trend)ของผล
การสอบO-NET เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการ
ปีการศึกษา 2560
ดูภาพทั้งหมด
28 มีนาคม 2560
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครีสอบครูผู้ช่วย
ดูภาพทั้งหมด
 
27 มีนาคม 2560
ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู
จากโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)
เขตวังทองหลาง กทม. ศึกษาดูงาน OBECQAโรงเรียนเอกชัย
ดูภาพทั้งหมด  
6 กุมภาพันธ์ 2560
ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
ได้รับพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เพื่อทูลเกล้าถวายเงินเพื่อเสด็จพระราชกุศลมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม
ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ดูภาพทั้งหมด
27 กุมภาพันธ์ 2560
วิทยากรการสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้วยการบริหารจัดการระบบคุณภาพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

ดูภาพทั้งหมด
 26 กุมภาพันธ์ 2560 
วิทยากรการสร้างความเข้มแข็งโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
คณะครูโรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา

ดูภาพทั้งหมด
23 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมกิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน 
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ดูภาพทั้งหมด
18-19 กุมภาพันธ์ 2560
วิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปี
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเอกชน จังหวัดสมุทรสงคราม
ดูภาพทั้งหมด
14-17 กุมภาพันธ์ 2560 
คณะทำงานวิจัยประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
 สำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ
ดูภาพทั้งหมด
23 มกราคม 2560
นำคณะผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานและลงนาม
ความร่วมมือ (MOC)ในการร่วมพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชัย
กับ Convent Light Street Primary School ,Penang ,Malasia.
ดูภาพทั้งหมด
20-21 กันยายน2559
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนิงานโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยท่าน ดร.พะโยม ชิณวงศ์
รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

ดูภาพทั้งหมด
20 กันยายน 2559
ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ติดตามตรวจเยี่ยม (site visit)
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามสพป.สมุทรปราการ

ดูภาพทั้งหมด
19 กันยายน 2559
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอกชัย

ดูภาพทั้งหมด
16-17 กันยายน 2559 
วิทยากร การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2560-2563 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

ดูภาพทั้งหมด

12 กันยายน 2559
รับมอบหมายจาก สพฐ.ติดตามตรวจเยี่ยม (site visit)
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)
ในการขอรับการรับรองรางวัลการบริการจัดการระบบคุณภาพ

ดูภาพทั้งหมด
13-16 กันยายน 2559
ประชุมปฎิบัติการและสัมมนาทางวิชาการด้านการเรียนการสอน
ทักษะการคิด วิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ 21


ดูภาพทั้งหมด
29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559
ประขุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย

ดูภาพทั้งหมด
29 สิงหาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.สมุทรสาคร


ดูภาพทั้งหมด

22 สิงหาคม 2559
รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : OBECQA
ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของชาวเอกชัย

ดูภาพทั้งหมด
3 สิงหาคม 2559 
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพงานวิจัยโรงเรียนในฝัน 
สำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.โรงเรียนบ้านท่าม่วง จ.นครศรีธรรมราช. 

ดูภาพทั้งหมด
2 สิงหาคม 2559
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพงานวิจัยโรงเรียนในฝัน 
สำนักพัฒนานวัตกรรม โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
และโรงเรียนสตรีปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ดูภาพทั้งหมด
1 สิงหาคม 2559 
ประเมินการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะบุคลากรในโรงเรียน


ดูภาพทั้งหมด
27 กรกฎาคม 2559
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพงานวิจัยโรงเรียนในฝัน 
สำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.
ณ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป.เพชรบุรี

ดูภาพทั้งหมด
26 กฎกราคม 2559
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพงานวิจัยโรงเรียนในฝัน 
สำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.
ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา.จ.เพชรบุร ีสพม.10

ดูภาพทั้งหมด
25 กฎกราคม 2559
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพงานวิจัยโรงเรียนในฝัน 
สำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ.
ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาและโรงเรียนวัดดอนมะโนรา


ดูภาพทั้งหมด
12 กรกฎาคม 2559 
เป็นวิทยากรการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
แก่คณะผู้บริหารโรงเรียน ชมรมผู้บริการสถานศึกษาอำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบ.ฯ

ดูภาพทั้งหมด
10-12 กรกฎาคม 2559
เป็นคณะทำงานบรรณาธิการกิจเอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) 2559-2560 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กทม.

ดูภาพทั้งหมด

9 กรกฎาคม 2559
จัดกิจกรรมพัฒนาครูภาษาไทยด้านการวัดและประเมินผล
ระดับการวิเคราะห์ แก่ คณะครูภาษาไทยโรงเรียนเครือข่าย
ณ โรงเรียนวัดนางสาว


6 ก.ค. 2559
ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและครู
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี สพป.สมุทรปราการ 
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัล TQA โรงเรียนมาตรฐานสากล

ดูภาพทั้งหมด
5 กรกฎาคม 2559
ให้การต้อนรับท่านผอ.ทองเพียร พลนาค และคณะครููโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัล TQA โรงเรียนมาตรฐานสากล


ดูภาพทั้งหมด
เสาร์ที่ 2 ก.ค. 2559
ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ณ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

ดูภาพทั้งหมด
25-26 มิถุนายน 2559
วิทยากรการประชุมปฎิบัติการ"การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อรับการประเมิน SCQA
ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี


ดูภาพทั้งหมด
27 มิถุนายน 2559
ประชุมครั้งที่ 4/2559 คณะกรรมการสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จ.สมุทรสาคร 
ณ โรงเรียนบ้านเจริญสุขดูภาพทั้งหมด
10 มีนาคม 2559
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม (Site Visit) รอบ 2 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล OBECQA
เพื่อสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนมาตรฐานสากล
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
8 มีนาคม 2559
ร่วมงานรับมอบลานรักษ์สุขภาพ โรงเรียนวัดวิสุทธาราม   ดูทั้งหมด  
7 - 8 มีนาคม 2559
รับราางวัล MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษา
สาขานุรักษ์มรดกไทยและประเภทบุคคล
สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และ โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ณ พุทฑมณฑล


  ดูทั้งหมด  
 
5-7 มีนาคม 2559 
คณะทำงานจัดการประชุมและประเมินผลโครงการปฎิบัติการ
การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
ณ โรงแรม. May flower Grand จ.พิษณุโลก

  ดูทั้งหมด  

4 มีนาคม 2559
ภารกิจ สพฐ.คณะกรรมการตรวจเยี่ยม (Site Visit) รอบ 2 
ารบริหารจัดการระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัล OBECQA
ณ โรงเรียนวัดราชโอรส


  ดูทั้งหมด  
3 มีนาคม 2559
ประชุมปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตรพัฒนาครูและคุลากร
ด้วยระบบ TEPE Online


  ดูทั้งหมด  
2 มีนาคม 2559
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม (Site Visit) รอบ 2 การบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล OBECQA
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการประกาศรับรอง
ณ โรงเรียนราชวินิต
  ดูทั้งหมด  
2 มีนาคม. 2559
รับบโล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นในกิจกรรมภารกิจพิชิตสุขภาพ
ภายใต้โครงการ เด็กไทยสุขภาพดี ประจำปี 2558
ภายใต้ความร่วมมือของ. สพฐ กรมอนามัย อย บริษัทเนสเล่ย์ และสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการแห่งประเทศไทย
  ดูทั้งหมด   

1 - 5 มีนาคม 2559
คณะทำงานพิจารณาพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่
การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE

  ดูทั้งหมด   

1 มีนาคม 2559
มอบรางวัลการเขียนเรียงความแก่นักเรียนในกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนแก่นักเรียน

  ดูทั้งหมด   

29 กุมภาพันธ์ 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยท่านปรีดี ภูสีน้ำ
จัดพิธีมอบจักรยานพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพป.และ สพม
  ดูทั้งหมด   
24-26 กุมภาพันธ์ 2559
คณะทำงานจัดการประชุมปฏิบัติการการจัดสอนทักษะอาชีพ
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ 2559
รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สงขลา


  ดูทั้งหมด   

23 กุมภาพันธ์ 2559
ยินดีกับ ครูสุจิตรา ที่ได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร
และยินดีต้อนรับ ครูวรรณพร เอกภาษาอังกฤษ
สู่รั้วเอกชัย

  ดูทั้งหมด   
19 - 20 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยม
และประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ OBECQA
ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์

  ดูทั้งหมด   

15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559
คณะทำงานประชุมจัดทำเครื่องมือประเมิน
โรงเรียนคุณภาพ 9 ดี ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

 

  ดูทั้งหมด   

12 กุมภาพันธ์ 2559
ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธ์พิทยาคาร

 

  ดูทั้งหมด   

11 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร (ก.พ.ท.สมุทรสาคร)

  ดูทั้งหมด   

10 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครู ผู้บริหารโรงเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ณ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ   ดูทั้งหมด   

5-7 กุมภาพันธ์ 2559
คณะทำงานจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการและประเมินผล
โครงการการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ประจำปี 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกล จ.สกลนคร  ดูทั้งหมด   
30 มกราคม 2559
ปฎิบัติภารกิจเป็นผู้ดำเนินการเสวนาประสิทธิผลการบริหาร
สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาการบริหารการศึกษา ในโครงการความร่วมมือ
การพัฒนาการศึกษาระหว่าง สพป.สมุทรสาคร
  ดูทั้งหมด   
17-19 มกราคม 2559
คณะทำงานประชุมปฎิบัติการกำหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผล(site visit)รอบสอง
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาแบบเข้มข้น
(Intensive School)

  ดูทั้งหมด  
9-15 มกราคม 2559
คณะทำงานเขียนและปรับปรุงแก้ไขรายงาน
การวิจัยเชิงประเมินโครงการของสำนักบริหารงาน
การศึกษาภาคบังคับ สพฐ.  ดูทั้งหมด  
3 ธันวาคม 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์


  ดูทั้งหมด  

17-18 พฤศจิกายน 2558 วิทยากรประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมการศึกษา
สำหรับเด็กพิการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


  ดูทั้งหมด  
27-28 ตุลาคม 2558 วิทยากรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 


  ดูทั้งหมด  
25-26 ตุลาคม 2558 วิทยากรประชุมอบรม
ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนมาตรฐานสากล
รร.ประถมศึกษาเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
รร.อนุบาลวัดปิตุลาฯ จ.ฉะเชิงเทรา
19-23 ตุลาคม 2558 คณะ ทำงานการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลTQA

 

31 ตุลาคม 2558 เป็นวิทยากร..การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
(Project based Learning : PBL)
แก่คณะครูโรงเรียนวัดนางสาว
12 กรกฎาคม 2558 เป็นวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนแก่ผู้เข้ารับ
การอบรมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ณ หน่วยพัฒนาสีดารีสอร์ท จ.นครนายก


  ดูทั้งหมด  
ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
เป็นวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แก่ผู้เข้ารับการอบรมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ หน่วยพัฒนาสีดารีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 7- 11 ก.ค. 2558

  ดูทั้งหมด  

โรงเรียนเอกชัยได้รับประทานโล่เกียรติคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และโล่เดียรติคุณประทานของ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2557 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558

ณ พระตำหนักสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต

  ดูทั้งหมด  

6-8 มิถุนายน 2558 คณะทำงานประเมินและจัดการ
ประชุมอบรมผู้บริหารโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ดูทั้งหมด  

31 พฤษภาคม 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการสอบ วิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ดูทั้งหมด  

29 พฤษภาคม 2558 วิทยากร
การจัดแผนปฎิบัติการประจำปี
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

28 พฤษภาคม 2558. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษา
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

  ดูทั้งหมด  

ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
14 พค.2558 ร่วมประชุมกับคณะ อนุกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาอาชีพใน รร.ขยายโอกาส
ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9

  ดูทั้งหมด  


ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
13 พค.2558 วิทยากรการจัดการเรียนรู้..โครงงาน
ณ โรงเรียนวัดป้อมโชติการาม

 

  ดูทั้งหมด  

ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
ประชุมปฏิบัติการ 5-7 พฤษภาคม 2558.
โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพมหานคร

ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
28 เมษายน 2558 ปฎิบัติหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยง
การฝึกอบรมระยะที่ 3 ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ณ หน่วยพัฒนา โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

                                                       ดูทั้งหมด  
ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการฝึกอบรม
ผอ.โรงเรียน
ณ หน่วยพัฒนา โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2558
ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
เป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมตำแหน่ง
ผอ.โรงเรียน

ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา
เข้ารับการอบรมเตรียมวิทยากร
พี่เลี้ยง.การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ ผอ.และรอง ผอ.โรงเรียน
ในวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2558

 

                                                  ดูทั้งหมด      

เด็กชายเนติธร  ปรียากร โรงเรียนเอกชัย
ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ในออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
ทาง ช่อง 9 อสมท.
ในวันที่ 27 มกราคม 2558  
                                                ดูทั้งหมด                   
ร่วมพิธีไหว้ครูและการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะอาจารย์พิเศษ
                             ดูทั้งหมด  
ผู้ทรงคุณวุฒิ focus group
งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต
               

  ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา
และคณะครูแกนนำนิเทศกลุ่มท่าฉลอม...
นิเทศโดยการสาธิตการสอน

และการฝึกวิเคราะห์ตัวอย่างข้อสอบO-NET

แก่นักเรียน..และเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน
                                     ดูทั้งหมด  


ประชุมร่วมกับเลขานุการฑูตประเทศ
อินโดนีเซียและมูลนิธิยุวฑูตวามดี..
วางแผนการจัดกิจกรรมสัปดาห์
อินโดนีเซีย วันที่ 1-9 ธันวาคม 2557
                                 ดูทั้งหมด  
ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
วิทยากรการเขียน Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต
24 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
                            ดูทั้งหมด  

ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารโรงเรียน
ในการมาศึกษาดูงานนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์
                        ดูทั้งหมด  


ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาค
มผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่ง
                     ดูทั้งหมด  

ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา
เป็นวิทยากร กิจกรรมคาราวา
นให้ความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครองปฐมวัย
วันที่  27 กรกฎาคม 2557
                  ดูทั้งหมด  

ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา
วิทยากรเสวนาการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

                   ดูทั้งหมด  

ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา
เป็นวิทยากรการพัฒนาศักยภาพครู
บรรจุใหม่ สพป.สมุทรสาคร..การเรียนรู้ด้วย  
กระบวนการโครงงาน
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
                    ดูทั้งหมด  

ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา
ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
ในวันที่ 30 พ.ค - 7 มิถุนายน 2557  

                       ดูทั้งหมด  

ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ Focus  Group
นักศึกษาปริญญาเอก
                        ดูทั้งหมด  


                               ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา
                           ปฎิบัติหน้าที่กรรมการตัดสิน
                 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ obec awards

Challenger Hall ... (เมืองทองธานี)

 

                                  ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
                                รับรางวัล "พฤหัสบดีทองคำ"
                    ณ โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย จ.นครปฐม
ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย      วิทยากรแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O- NET คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มเพชรแม่กลอง. ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างคุณธรรมครู
ูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สมุทรสาคร
ที่วัดเขาวัง จ.ราชบุรี

                                            ดูทั้งหมด  

ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ณ โรงเรียนวัดนางสาว วันที่ 14 มิถุยายน 2556
    
                       ดูทั้งหมด  

การประชุมโครงการ
การขยายผลชุมชนต้นแบบและการสื่อสาร การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
             ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเอกชัย

                                          ดูทั้งหมด  

ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย เป็นวิทยากรการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี 2555-2558 แก่กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา
วันที่ 17-18 มีนาคม 2555

ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย เป็นวิทยากรการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี 2555-2558 แก่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
วันที่ 12-13 มีนาคม 2555


                                               

 
                                   ชาวเอกชัยให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์
     
             ผู้บริหารและคณะครูจากสพป.ประจวบคีรีขันธ์
                    ศึกษาดูงานโรงเรียนเอกชัย 5 พ.ย. 2557
                                

ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
และครูโรงเรียนเอกชัย ตอนรับคณะศึกษาดูงาน
กลุ่มโรงเรียนสันติสุข สพป.อยุธยาเขต 2

   

 

ผู้บริหาร และคณะครูร.ร.อนุบาลวัดปรินายก และร.ร.อนุบาลสามเสน ศึกษาดูงาน ร.ร.เอกชัย โดยมี ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการร.ร.เอกชัย และคณะครูให้การต้อนรับ 30 ก.ค. 2557


โรงเรียนวัดนางสาว จ.สมุทรสาคร
มาศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
การเรียนการสอน IS
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนนาโพธิ์
มาศึกษาดูงานโรงเรียนเอกชัย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนหมากแข้ง จ.อุดรธานี
มาศึกษาดูงาน (ศูนย์ Peer Center)
ที่โรงเรียนเอกชัย
20 มิถุนายน 2557

 

23 ธันวาคม 2559
โรงเรียนเอกชัยได้รับรางวัลรางวัล
ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรดีเด่น
ด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประจำปีพุธศักราช ๒๕๕๙
จาก ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
พิธีรวมพลังแห่งความจงรักภักดี
ของคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชัย


ดุภาพทั้งหมด
วันที่ 29 กันยายน 2559
งานมุฑิตาจิต ด้วยใจภัด สายใยรักเอกชัย


ดุภาพทั้งหมด
5 กันยายน 2559
โรงเรียนเแกชัยรับการประเมินการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพ 9 ดี


ดุภาพทั้งหมด
2 กันยายน 2559
ปฐมวัยเกมส์ ของนักเรียนโรงเรียนเอกชัย

ดุภาพทั้งหมด
29 สิงหาคม 2559
ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดงาน วิทยาศาสตร์อัศจรรย์อาเซียน

ดุภาพทั้งหมด
20 สิงหาคม 2559
ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชัย

ดุภาพทั้งหมด
31 กรกฎาคม 2559
การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ Thailand World Robote Games

ดูภาพทั้งหมด
29 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด


ดูภาพทั้งหมด
23 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทะลุมิติดูภาพทั้งหมด
18 กรกฎาคม 2559
พิธีทำบุญตักบาตเนื่องในวันอาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา


ดูภาพทั้งหมด
8 กรกฎาคม 2559
คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชัย
ต้อนรับ นายชาตรี ม่วงใหม่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
สู่รั้วเอกชัย

ดูภาพทั้งหมด
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ลงนาม MOU โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดดูภาพทั้งหมด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 24 มิภูนายน 2559ดูภาพทั้งหมด

16 มิถูนายน 2559
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ดูภาพทั้งหมด

8 มีนาคม 2559
ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน


  ดูทั้งหมด  

25 ก.พ. 2559
โค้งสุดท้าย O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6

 

  ดูทั้งหมด  

25 ก.พ. 2559
โครงการค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
สายชั้นอนุบาล 2


  ดูทั้งหมด  

20 ก.พ. 2559
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านกลุ่มสาระฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


  ดูทั้งหมด  
17 ก.พ. 2559
โดยท่านมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ดร.สมชัย ชวลิตธาดา 
และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารเรียนโรงเรียนเอกชัย

  ดูทั้งหมด  

13 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Indepent tudy:IS) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ดูทั้งหมด  

 
    คณะครูโรงเรียนเอกชัย
ร่วมกันจัดกิจกรรม วันเด็กประจำปี 2558
                             ดูทั้งหมด  
ดร.สมชัย  ชวลิตธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
เป็นประธานเปิดงานในวัน Christmas
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557
ณ โรงเรียนเอกชัย
                             ดูทั้งหมด  
                        โรงเรียนเอกชัยยินดีต้อนรับ
                                นายลุตฟี ราอุฟ     
             เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย                                      เดินทางมาโรงเรียนเอกชัย
          เพื่อร่วมกิจกรรมในโครงการของมูลนิธิยุวทูตความดี
                              11 ธ.ค. 2557

                                        ดูทั้งหมด  

 

โรงเรียนเอกชัย
ให้การต้อนรับ ท่านทูตจากประเทศ Indonesia  และคณะ
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557
ณ โรงเรียนเอกชัย
                                   ดูทั้งหมด  

คณะครูโรงเรียนเอกชัย
ทำพิธีราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ


                                                                 ดูทั้งหมด  

                                    บรรยากาศ งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557

 

                                                                                       ดูทั้งหมด  

                          กีฬาสีโรงเรียนเอกชัย
           วันที่ 19  กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเอกชัย

                                            ดูทั้งหมด  

                                                     ดร.สมชัย ชวลิตธาดา
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
                                            คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนเอกชัย
                                        จัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
                                                  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557

                                             ดูทั้งหมด  

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชัย
ร่วมกิจกรรม "วันภาษาไทย" ในวันที่ 29  กรกฎาคม 2557
                                       

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชัย
ร่วม แห่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สมุทรสาคร
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

                        ดูทั้งหมด  

 
                               Download New
 
 

งานฉลอง 50 ปี โรงเรียนเอกชัย

วีดีโองานต่างๆของโรงเรียนเอกชัย
เว็บไซด์เกี่ยวกับในหลวง
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สำนักพระราชวัง
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักพระราชวัง
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
มูลนิธิชัยพัฒนา
มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9
ศูนย์พัฒนาอันเนื่องจากพระราชดำริ
โครงการส่วนพระองค์จิตรลดา
โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
พระราชวัง
 
    เอกชัยก้าวไกล สู่อาเซียน                           
       E-book
   
 
ลิงค์เว็บไซด์ที่สำคัญของคนไทย
เว็บไซด์เกี่ยวกับการศึกษา
พระมหาชนก
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
คำสอนพ่อ
พระราชบิดาแห่งเทคโนโลยี
วัดผลดอทคอม
กระดานดำออนไลน์
แจก Code Java
บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์
รู้ไวเรื่อง IT
คลังข้อสอบออนไลน์
แหล่งเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
คุณครูดอทคอม
วิชาการดอทคอม
บ้านไทยกู้ดวิว
เรียนภาษาอังกฤษผ่านอินเทอร์เน็ต
นิทานไทยและนานาชาติ
หมู่บ้านครู
บ้านรำไทยดอทคอม
ลิงค์เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
แหล่งท่องเที่ยวทน่าสนใจในจังหวัด
ประวัติจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลพันท้ายนรสิงห์
นากุ้งนาเกลือ
ปากอ่าวมหาชัย
ดอนหอยแครง
วัดช่องลม
ป้อมวิเชียรโชฏก
ป่าชายเลน
แหล่งผลิตเบญจรงค์
พระโพธิสัตว์กวนอิม
วัดบางปลา
ศาลหลักเมือง
วัดใหญ่จอมปราสาท
ตลาดมหาชัย
คลังข้อสอบออนไลน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คลังข้อสอบ O-Net
ภาษาไทย / คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ / วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ / สุขศึกษา
การงานอาชีพฯ / ศิลปะ
สื่อการสอนสำหรับเด็ก
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
การวิเคราะห์
นิทานเพลินใจ
หนังสือออนไลน์
บุคคลสำคัญของโลก
สุนทรภู่
รามเกียติร์
วรรณกรรมไทย
ภาวะโลกร้อน
ตำนานสิ่งมีชีวิต / ลึกลับ
นักวิทยาศาสตร์ของโลก
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
DownLoad
เว็บไซด์สำหรับครู
ข่าวกิจกรรมวัยรุ่น

แจกรูปภาพน่ารักตกแต่งชิ้นงาน

โรงเรียนบ้านขุนประเทศ กทม.
และโรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดลำปาง ศึกษาดูงาน
การสอบคณิตศาสตร์ O-NET
ที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน
นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
พร้อมคณะ เดินทางมานิเทศ และตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเอกชัย 16 พฤษภาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร www.ekachai.ac.th
EkachaiSchool Samutsakhon Tel : 034-411789