เกี่ยวกับโรงเรีย
ประวัติโรงเรียน
 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
วิสัยทัศน์
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้ศึกษา
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สนามเด็กเล่น (play Ground) 
รูปบรรยากาศโรงเรียนเอกชัย
สมาคมศิษย์เก่า
 
  ส่วนบริหาร
คณะครูโรงเรียนเอกชัย
คณะกรรมการสถานศึกษา
  เผยแพร่ผลงาน
   
คุณครูรุ่งนภา  แสนวิโลหา
     
      
คุณครูสิงหา  ช้างขวัญยืน
  DownLoad
คู่มือสำหรับประชาชนพระราชบัญญัติ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID PLAND
School Information
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาคุรุภัณ์ชำรุด
ประกาศขายทอดตลาดครุุภัณ์ชำรุด
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
  วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
               
               
               
               

กิจกรรมโรงเรียนเอกชัยจดหมายข่าวโรงเรียนเอกชัย
 
  
 

3 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล มอบเกียรติให้กับนักเรียน
ที่ผ่านการทดสอบนานาชาติ

ค่ายติวเข้ม O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 18 มกราคม 2563


23 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
รับมอบถังน้ำดื่ม จากคุณปัญญา ศรีสุข คณะกรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่าโรงเรียนเอกชัย
รุ่นที่ 15

19 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษานักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน
ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

14 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "Students English Camp
ประจำปีการศึกษา 2562"ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย เป็นประธานในการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหราชบรมนาถ

9 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย
ร่วมจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

6 ธันวาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย มอบรางวัลให้กับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนเอกชัย ที่เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพในงาน
Sakhon Streel Food & Arts Market


4 ธ.ค. 62 ท่านผู้อำนวยการมะลิ คงสกุล ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเอกชัย
ชัยจัดพิธีถวายราชสดุดีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
คลิกดูภาพกิจกรรมอื่น ๆ